logo seetrue act trainingen

Controle als zuil van ACT

Binnen ACT spreken we vaak van rule goverened behaviour, oftewel regel geleid gedrag. Simpel gezegd komt het er op neer dat ons verstand een groot archief heeft waarin staat hoe wij ons moeten gedragen (Törneke, Luciano & Valdivia, 2008). Zo hebben de meesten van ons de regels dat je netjes met mes en vork moet eten en dat je niet op straat moet gaan zitten poepen. Dit soort regels zijn algemeen aanvaard en daarmee functioneel. Er zijn echter ook heel veel regels die subjectief en disfunctioneel zijn, met name door de manier waarop de regels gehanteerd worden.

Bijvoorbeeld: Je hebt van huis uit de regel meegekregen dat je goed moet zijn voor anderen, en dat je anderen niet teleur mag stellen. Dit is een soort gefotoshopt ideaalbeeld waar jij dus altijd aan moet voldoen. In werkelijkheid lukt dit lang niet altijd. De realiteit is dus dat we regelmatig goed zijn voor anderen, en dat het soms ook gebeurt dat we mensen teleur moeten stellen.

Vaak hebben we vooral last van de onmogelijke verwachtingen die we aan ons gedrag opleggen. Het is die strenge moraal die zegt dat we het altijd goed moeten doen, waardoor we steevast in de problemen komen. Vergelijk het met een hoogspringer die iedere dag weer zijn persoonlijke record moet verbreken. Vroeg of laat lukt dit een keer niet, wat voelt als falen. Maar heb je echt gefaald? Of heb je onmogelijke eisen aan jezelf gesteld?